Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία ( cognitive-behavioural therapy- CBT) βασίζεται στην ιδέα ότι δεν μας επηρεάζουν τα γεγονότα που βιώνουμε , αλλά ο τρόπος που τα ερμηνεύουμε. Το τί σκεφτόμαστε, επηρεάζει το πώς νιώθουμε, το οποίο με τη σειρά του καθορίζει το πώς συμπεριφερόμαστε. Άρα οι σκέψεις ...